پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور گذرنامه اتباع ایرانی خارج از کشور
آدرس وبگاه http://dpli.ir/HRzl3U
نام دستگاه اجرایی سرکنسولگری های ج.ا.ایران در خارج از کشور
نام دستگاه مادر وزارت امور خارجه
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم 1- تکمیل فرم صدور گذرنامه2- ارائه اصل گذرنامه فعلی و یک سری فتوکپی از صفحات 2 و 3 و صفحه دارای مهر آخرین خروج، 3- ارائه اصل شناسنامه جمهوری اسلامی ایران و یک سری فتوکپی از کلیه صفحات (شناسنامه افراد بالای 15 سال باید عکسدار باشد)4- سه قطعه عکس بیوم
قوانین و مقررات بالادستی قانون گذرنامه مصوب 1351/12/10
هزینه خدمت بر اساس تعرفه های کنسولی مصوب هیات محترم دولت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی( ارسال پستی)غیر الکترونی (سایر: جهت تحویل مدرک که به صورت فیزیکی است)

صدور یا تعویض گذرنامه عادی برای اتباع ایرانی در خارج از کشور شامل مواردی نظیر: 1. ایرانیان دارای تابعیت خارجی- دو تابعیتی 2. ایرانیان دارای اقامت قانونی3. ایرانیان دارای اقامت پناهندگی 4. گذرنامه مخدوشه 5. گذرنامه مفقوده 6. تفکیک گذرنامه برای همراهان

1- تحویل مدارک با مراجعه حضوری 2- صدور گذرنامه از طریق نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران 3-ارسال اطلاعات گذرنامه های صادر شده از طریق وزارت امور خارجه به ناجا