پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور کارت ملی اتباع ایرانی خارج از کشور
آدرس وبگاه http://dpli.ir/ruNxp1
نام دستگاه اجرایی سرکنسولگری های ج.ا.ایران در خارج از کشور
نام دستگاه مادر وزارت امور خارجه
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین عموم مردم
مدارک لازم تکمیل فرم درخواست صدور کارت شناسائی ملی ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور اصل شناسنامه و یک برگ فتوکپی از صفحه اول یک قطعه عکس 4*3 جدید
قوانین و مقررات بالادستی ماده 38 قانون ثبت احوال و ماده 2 قانون الزام اختصاص شماره ملی وکد پستی ده رقمی
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(تلفن گویا یا مراکزتماس)-( ارسال پستی)غیر الکترونیکی (سایر)

صدور کارت شناسائی ملی و صدور المثنی

1- تحویل مدارک با مراجعه حضوری و امضا اسناد به استناد قانون ثبت احوال 2- ارسال اسناد سجلی به وزارت امور خارجه از طریق نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران 3- ارسال اسناد از طریق اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه به سازمان ثبت احوال