پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات امور دانشجوئی
آدرس وبگاه http://www.econsulate.mfa.ir
نام دستگاه اجرایی سرکنسولگری های ج.ا.ایران در خارج از کشور
نام دستگاه مادر وزارت امور خارجه
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین عموم مردم
مدارک لازم 1. تکمیل یک برگ فرم تشکیل پرونده دانشجوئی 2. ارائه اصل گذرنامه معتبر و دو نسخه تصویر از صفحه اول، صفحات حاوی مهر آخرین خروج از کشور و برچسب اقامت دانشجوئی 3. در صورت داشتن کارت اقامت ، ارائه برگه ای که نوع اقامت را مشخص می کند ضروری است و دو نسخه تصویر از آنها 4. ارائه اصل شناسنامه و دو نسخه تصویر از تمامی صفحات آن 5. ارائه اصل کارت پایان خدمت سربازی و یا معافیت و دو نسخه تصویر آن برای آقایان 6. یک قطعه عکس بیومتریک جدید تمام رخ 7. ارائه اصل کارت شناسائی ملی و دو نسخه تصویر آن 8. اصل آخرین مدرک تحصیلی در ایران و دو نسخه تصویر آن 9. گواهی اشتغال به تحصیل با قید رشته، مقطع تحصیلی با مهر و امضای دانشگاه محل تحصیل 10. اصل ریز نمرات دروس گذرانده شده در دانشگاه محل تحصیل ممهور به مهر دانشگاه و یک نسخه تصویر آن
قوانین و مقررات بالادستی بخشنامه های معاونت کنسولی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی( ارسال پستی) غیر الکترونی (جهت احراز اصالت فرد)-( جهت احراز اصالت مدرک)

ارائه خدمات به دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در خارج کشور در مواردی نظیر:
1. تشکیل پرونده دانشجویی به منظور بر خورداری از تسهیلات غیرارزی شامل صدور گذرنامه رایگان با محل اقامت ایران و صدور نامه جهت برخورداری از تخفیف بلیط هوائی
2. تأیید مدرک تحصیلی
3. انجام امور مربوط به معافیت تحصیلی
4. انجام امور گذرنامه
5. درج مهر خروج دانشجوئی در گذرنامه

1- درخواست و تکمیل فرم های مربوطه توسط متقاضی
2- ارسال مدارک فوق الذکر به مرکز
3- ارسال مدارک به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان وظیفه عمومی برای امور معافیت تحصیلی