پرش به محتوای اصلی

ارائه خدمات مربوط به زندانیان ایرانی در خارج از کشور

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات ارائه خدمات مربوط به زندانیان ایرانی در خارج از کشور
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان هواشناسی کشور
نام دستگاه مادر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات هواشناسی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت سلامت, تامین اجتماعی
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

رسيدگي به امور ايرانيان زنداني در خارج از کشور که تحت هر عنوان، به هر علت و جرمي گرفتار شده اند، بر عهده اداره حمایت‌های کنسولی و قضایی مي باشد. در همين راستا خدمات ذیل به خانواده زندانيان ارائه مي شود.

مدارک مورد نياز:

الف: پيگيري وضعيت زنداني؛ بستگان درجه يک زنداني (شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر و فرزندان) مي توانند با ارائه اصل مدارک هويتي(شناسنامه و کارت ملي) خود و فرد زنداني، پس از تکميل فرم درخواست، نسبت به پيگيري آخرين وضعيت سلامتي و قضائي (آخرين حکم دادگاه) وي اقدام نمايند.
ب: حواله وجه براي زنداني؛ بستگان درجه يک زنداني جهت تأمين نيازهاي شخصي وي مي توانند از طريق مراجعه به اداره حمایت‌های کنسولی و قضایی و تکميل فرم حواله وجه، ماهانه مبلغ 200 يورو براي زنداني حواله نمايند. فرد مراجعه کننده بايد قبل از مراجعه نسبت به تهيه يورو اقدام نمايد. * قابل ذکر است حواله مبالغ بيش از 200 يورو در ماه، امکان پذير نبوده و در صورتي که ضرورتي جهت حواله وجود داشته باشد، اين موضوع بايد به تأييد نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در آن کشور برسد.
ج: ارسال نامه شخصي براي زنداني؛ بستگان درجه يک زنداني (شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر و فرزندان) مي توانند با ارائه اصل مدارک هويتي(شناسنامه و کارت ملي) خود و فرد زنداني، پس از تکميل فرم درخواست، نسبت به ارسال نامه شخصي براي فرد زنداني اقدام نمايند.