پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

تغییر نام مجوز تاسیس شرکت توزیع و پخش آفت‏کش‏های گیاهی شیمیایی و غیرشیمیایی

نمایش موارد

فهرست خدمات سازمان

با توجه به ماهیت حاکمیتی این مجوز و حسب وظایف قانونی و قرار گرفتن موضوع در حوزه تخصصی کنترل آفات و نظر به اهمیت موضوع سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر تدارک، تولید، توزیع، بسته بندی و توزیع انواع آفتکش های کشاورزی و در راستای حفظ محصولات کشاورزی از گزند عوامل خسارتزای گیاهی، صدور این مجوز به لحاظ نوع و ماهیت صریحاً بر عهده سازمان حفظ نباتات قرار گرفته است و به متقاضي با مسؤوليت شخص مسؤول فني اجازه مي¬دهد نسبت به توزیع و پخش آفت کشهای مجاز شيميايی کشاورزی مطابق تعاریف موضوعه مندرج در ضوابط موضوعه، با رعايت ضوابط سازمان حفظ نباتات اقدام نمايد. لازم به ذکر است که درصورت تأييد صلاحيت متقاضي پس از طي مراحل قانوني، پروانه صادر خواهد شد.