پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

صدور یا تمدید مجوز فعالیت شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی محصولات گیاهی

نمایش موارد

فهرست خدمات سازمان

شرکت های دفع آفات نباتی و ضدعفونی واحدهایی هستند که اقدام به مدیریت هر گونه آفات نباتی و ضدعفونی محصولات گیاهی در صحرا، مزارع، باغات، انبارها، کارگاه ها، اماکن، سیلوها، وسایل حمل و نقل می نمایند. لیکن برای انجام کار در خصوص محموله های گیاهی صادراتی و وارداتی با توجه به ماهیت حاکمیتی قرنطینه گیاهی، علاوه بر اخذ مجوزهای لازم از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، اخذ کد مربوط به ضدعفونی قرنطینه ای (مجوز قرنطینه ای ضدعفونی) الزامی می باشد.