پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات امور جنگل ها، مراتع و آبخیزداری

به منظور حفظ، احیاء،توسعه و بهره برداری اصولی از منابع طبیعی کشور و اجرا نمودن طرح ها با در نظر گرفتن نیاز سنجی توسط دفاتر تخصصی و اعلام به دفتر برنامه ریزی و بودجه توسط دفاتر تخصصی ، مبادله موافقت نامه ،ابلاغ،توزیع و تخصیص اعتبار توسط دفتر برنامه ریزی و بودجه ، و با توجه به اولویت بندی و ابلاغ سهم اعتباری به استان ها توسط دفتر برنامه ریزی و بودجه با هماهنگی دفاتر تخصصی ، و همچنین اولویت بندی و ابلاغ سهم اعتباری به شهرستان ها توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان صورت می گیرد.