پرش به محتوای اصلی

تامین و انتقال آب شرب و فاضلاب عشایر

عنوان خدمات تامین و انتقال آب شرب و فاضلاب عشایر
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات فنی - زیربنایی و حمایتی به عشایر
نام دستگاه مادر سازمان امور عشایر ایران
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین عشایر
رویداد خدمت کسب و کار, سایر
نحوه شروع خدمت تشخیص دستگاه, فرا رسیدن زمان مشخص , تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

به منظور اسکان دائم و سطح برخورداری از آب آشامیدنی بهداشتی و سالم در کانونهای هدایتی و خودجوش باید آب مورد نیاز تامین گرددمنابع تامین آب عبارتنداز: چشمه ، قنات ، رودخانه و انهار، حفرچاه عمیق و نیمه عمیق ، ایستگاه پمپاز ، خطوط انتقال آب آشامیدنی ، احداث تصفیه خانه . درنتیجه منجر به بهبود زندگی عشایر، توسعه شاخص های انسانی

G2C دولت به مردم