پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات تصویر برداری هوایی و تولید محصولات وابسته
آدرس وبگاه http://dpli.ir/hWkF29
نام دستگاه اجرایی سازمان نقشه برداری کشور
نام دستگاه مادر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
نوع خدمت
مخاطبین سازمان ها و دستگاههای اجرایی شرکتهای مهندسین مشاورمراکز علمی و پژوهشی
مدارک لازم اشخاص حقوقی : درخواست کتبی و معرفی نامه دستگاه های دولتیاشخاص حقیقی: درخواست کتبی و مدارک شناسایی
قوانین و مقررات بالادستی قانون تأسیس سازمان نقشه برداری کشور و وظایف حاکمیتی
هزینه خدمت متغیر
شماره حساب (های) بانکی 01700000021710390020000170000002171038007002
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی(نبود زیرساخت ارتباطی مناسب)-(سایر: حذف مناطق ممنوعه)

ارائه خدمات عکسبرداری هوایی و تهیه انواع نقشه های عکسی و تصویری، پردازش تصاویر و انجام تصحیحات هندسی مسطحاتی، تولید نقشه‌های برداری، انجام تصحیحات طیفی، استخراج اطلاعات از داده های ماهواره ای و تهیه مدل ارتفاعی رقومی(DSM، DEM، DTM)

1- ارائه خدمات عکسبرداری هوایی 2- تهیه انواع نقشه های عکسی و تصویری 3- پردازش تصاویر و انجام تصحیحات هندسی مسطحاتی 4- تولید نقشه‌های برداری 5- انجام تصحیحات طیفی 6- استخراج اطلاعات از داده های ماهواره ای 7- تهیه مدل ارتفاعی رقومی(DSM، DEM، DTM)