پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور مجوز ها و پروانه ی صنایع تبدیلی و تکمیلی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم مدارک شناسایی و اسناد
قوانین و مقررات بالادستی قوانین و دستورالعمل های وزارت جهاد کشاورزی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی-اینترنتی(مانند وبگاه دستگاه)

ارایه مچوز فعالیت واحد های صنایع تبدیلی و تکمیلی

1-صدور و تمدید پروانه