پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور و تمدید پروانه مسئول فنی واحدهای گیاهپزشکی
آدرس وبگاه http://iaeo.ir/
نام دستگاه اجرایی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین مهندسین بخش
مدارک لازم افراد حقیقی : شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (عکس- تصویر آخرین مدرک تحصیلی)
قوانین و مقررات بالادستی قوانین و دستورالعمل های وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی

کلیه پروانه هایی است که برای فعالیت مسؤولین فنی واحد گیاهپزشکیتوسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی انجام می پذیرد

1- صدور پروانه اشتغال بکار
2- تمدید پروانه اشتغال بکار