پرش به محتوای اصلی

صدور یا تمدید پروانه توسعه پایانه داخلی کشاورزی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور یا تمدید پروانه توسعه پایانه داخلی کشاورزی
آدرس وبگاه null
نام دستگاه اجرایی ارائه مجوزهای واحدهای بازرگانی و صنایع کشاورزی
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین اشخاص حقیقی و حقوقی
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

صدور یا تمدید پروانه توسعه پایانه داخلی کشاورزی

G2B دولت به کسب و کارها