پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات نظارت بر آزمایشگاه های دامپزشکی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت
مخاطبین صاحبان دامداریها، واحدهای تولید، عرضه فرآورده های دامی - مصرف کنندگان فرآورده های دامی
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی قانون سازمان دامپزشکی کشورمصوب 1350 و آیین نامه های اجرایی مرتبط
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی ،اینترنتی ،پست الکترونیک ،پیام کوتاه

نظارت بر آزمایشگاه های دامپزشکی

1- بازدید و تکمیل پرسشنامه
2- تهیه و ارایه گزارش
3- تجزیه و تحلیل گزارش
4- اعلام نتیجه و اقدام