پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور مجوز بهداشتی تولید، فرآوری، نگهداری و حمل و نقل دام زنده و فرآورده های دامی
آدرس وبگاه http://e.ivo.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین مصرف کنندگان فرآورده های دامی
مدارک لازم درخواست ، گواهی تایید مسئول فنی و ...
قوانین و مقررات بالادستی قانون سازمان دامپزشکی کشورمصوب 1350 و آیین نامه های اجرایی مرتبط
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی 2170000000000
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی ،اینترنتی ،پست الکترونیک ،پیام کوتاه

صدور مجوز بهداشتی تولید، فرآوری، نگهداری و حمل و نقل دام زنده و فرآورده های دامی

1- درخواست متقاضی
2- بررسی نحوه تولید و انطباق با دستورالعمل های بهداشتی
3- صدور مجوز