پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات استعلام از گواهینامه مهارت
آدرس وبگاه http://certificate.portaltvto.com
نام دستگاه اجرایی سازمان آموزش فنی و حرفه ای
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین افراد حقیقی و حقوقی استفاده کننده از گواهینامه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اعم از دارندگان گواهینامه های مهارتی، بنگاه های اقتصادی، صنایع، سازمان ها، آموزشگاه ها، قوه قضاییه، مترجمین قوه قضاییه، وزارت آموزش و پرورش،سازمان تامین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مدارک لازم کد ملی و شماره شناسایی گواهینامه
قوانین و مقررات بالادستی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی (اینترنتی)

جهت استعلام گواهینامه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می توانید با مراجعه به این سامانه و تکمیل چند قلم اطلاعاتی نسبت به مشاهده فرم استعلام گواهینامه ها اقدام نمایید. این خدمت برای تمام افراد، بنگاه ها، سازمان ها و در هر مکانی قابل دسترس ایت.
همچنین دسترسی ویژه ای جهت دریافت استعلام از گواهینامه ها به وزارت آموزش و پرورش، قوه قضاییه، مترجمین قوه قضاییه، و سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داده شده است. این خدمت جهت تسریع و تسهیل فرآیند دریافت استعلام گواهینامه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ایجاد شده است.

در این خدمت می توانید با وارد کردن کدملی و شماره شناسایی گواهینامه؛ این شماره در زمان پرداخت هزینه گواهینامه به شما نمایش داده شده و همچنین روی کارت گواهینامه مهارت نیز درج شده است؛ فهرستی از گواهینامه مهارت خود را دریافت نمایید. همچنین با انتخاب گزینه چاپ هر گواهینامه تصویر استعلام آن را دریافت و چاپ کنید.