پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور مجوز تاسیس آموزشگاه های آزاد و اعتبارسنجی و نظارت بر عملکرد آنها
آدرس وبگاه http://www.portaltvto.com
نام دستگاه اجرایی سازمان آموزش فنی و حرفه ای
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین مدیران و موسسان آموزشگاه های آزاد
مدارک لازم تکمیل فرم های مربوطه(اطلاعات فردی،آموزشی،طرح توجیهی،تعیین صلاحیت و ...)
قوانین و مقررات بالادستی آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های آزاد مصوب 1385 هیات محترم وزیران
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه))

این فرآیند برای ارایه خدمت به آموزشگاه های آزاد و از طریق زیر سامانه های زیر صورت می گیرد :
- نظارت بر اماکن آموزشگاه های آزاد
- نظارت بر امور مربوط به اطلاعات مدیران، موسسان و مربیان
- صدور پروانه تاسیس آموزشگاه
- صدور/تمدید ابلاغ مدیریت و مربیگری