پرش به محتوای اصلی

صدور یا تمدید پروانه توسعه واحد تولید و پرورش قارچ خوراکی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور یا تمدید پروانه توسعه واحد تولید و پرورش قارچ خوراکی
آدرس وبگاه https://eagri.maj.ir/Application/Public/Login.aspx
نام دستگاه اجرایی ارائه مجوزهای واحدهای باغبانی
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین بهره برداران و خبرگان کشاورزی متقاضی, بهره برداران و عموم مردم, کشاورزان و بهره برداران, تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی, بهره برداران بخش کشاورزی
رویداد خدمت کسب و کار, کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

بر اساس درخواست متقاضی جهت ایجادصدور یا تمدید پروانه توسعه واحد تولید و پرورش قارچ خوراکی جواز صادر میگردد.

G2B دولت به کسب و کارها