پرش به محتوای اصلی

پاسخ به استعلام اطلاعات لجستیکی محموله

عنوان خدمات پاسخ به استعلام اطلاعات لجستیکی محموله
آدرس وبگاه https://csw.irica.ir
نام دستگاه اجرایی پاسخ به استعلامات حوزه گمرکی
نام دستگاه مادر گمرک جمهوری اسلامی ایران
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین سازمان ها
رویداد خدمت سایر
نحوه شروع خدمت تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

پاسخ این استعلام جهت مدیریت و کنترل محموله های جاده ای می باشد