پرش به محتوای اصلی

پاسخ به استعلام شماره سریال براساس قبض انبار گمرکی

عنوان خدمات پاسخ به استعلام شماره سریال براساس قبض انبار گمرکی
آدرس وبگاه https://csw.irica.ir
نام دستگاه اجرایی پاسخ به استعلامات حوزه گمرکی
نام دستگاه مادر گمرک جمهوری اسلامی ایران
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین سازمان ها
رویداد خدمت سایر
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

پاسخ این استعلام براساس شماره قبض انبار الکترونیک می باشد و در صورت بارگزاری صحیح قبض انبار، شماره کوتاژ قابل مشاهده خواهد بود