پرش به محتوای اصلی

پاسخ به استعلام اطلاعات پته گمرکی

عنوان خدمات پاسخ به استعلام اطلاعات پته گمرکی
آدرس وبگاه https://csw.irica.ir
نام دستگاه اجرایی پاسخ به استعلامات حوزه گمرکی
نام دستگاه مادر گمرک جمهوری اسلامی ایران
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین سازمان ها
رویداد خدمت سایر, کسب و کار
نحوه شروع خدمت تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

پاسخ این استعلام براساس شماره پته هر حامل داده می شود و این اطلاعات شامل اطلاعات هویتی راننده، مشخصات حامل، تعرفه کالا، تعداد و وزن کالا برای کنترل محموله های جاده ای می باشد. موارد اعلامی مشتمل بر :کدرهگیری پته-شماره پته-تاریخ صدور پته-شماره پلاک ناوگان-نوع وسیله حمل-وضعیت پته-کدملی راننده-نام کامل راننده-وزن ناخالص پته-وزن خالص پته-ارزش ریالی پته-شماره/شناسه ملی صاحب کالا-شماره تلفن راننده-شماره کانتینر-نوع کانتینر-