پرش به محتوای اصلی

پاسخ به استعلام سریال گمرکی براساس اطلاعات حمل

عنوان خدمات پاسخ به استعلام سریال گمرکی براساس اطلاعات حمل
آدرس وبگاه https://csw.irica.ir
نام دستگاه اجرایی پاسخ به استعلامات حوزه گمرکی
نام دستگاه مادر گمرک جمهوری اسلامی ایران
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین سازمان ها
رویداد خدمت سایر
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

پاسخ این استعلام براساس شماره بارنامه و سریال حمل داده می شود