پرش به محتوای اصلی

پاسخ به استعلام بدهی مالیاتی

عنوان خدمات پاسخ به استعلام بدهی مالیاتی
آدرس وبگاه https://csw.irica.ir
نام دستگاه اجرایی پاسخ به استعلامات حوزه گمرکی
نام دستگاه مادر گمرک جمهوری اسلامی ایران
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین سازمان ها
رویداد خدمت سایر
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

این استعلام از سازمان امور مالیاتی صورت می پذیرد