پرش به محتوای اصلی

پاسخ به استعلام اطلاعات اظهارنامه گمرکی

عنوان خدمات پاسخ به استعلام اطلاعات اظهارنامه گمرکی
آدرس وبگاه https://csw.irica.ir
نام دستگاه اجرایی پاسخ به استعلامات حوزه گمرکی
نام دستگاه مادر گمرک جمهوری اسلامی ایران
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین سازمان ها
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

با فراخوانی این سرویس توسط سازمان های همکار، اطلاعات مربوط به فیلدهای فرم اظهارنامه گمرکی- SAD در اختیار سازمان درخواست دهنده قرار داده میشود.