پرش به مطالب اصلی

عنوان خدمات تایید صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی در امر نظارت بر کیفیت و آموزش
آدرس وبگاه http://naci.isiri.org.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان ملی استاندارد ایران
نام دستگاه مادر نهاد ریاست جمهوری
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم 1- مدارک حقوقی شامل آگهی ثبت و آخرین تغییرات در روزنامه رسمی، اساسنامه 2- ارائه چارت سازمانی ارسال یک نسخه از نظامنامه کیفیت بر اساس استاندارد17025به همراه خط مشی و اهداف کلان
قوانین و مقررات بالادستی 1- اجرای مصوبات و مقررات مربوطه از جمله بند 7 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از طریق واگذاری بخشی از تصدی گری های دولت به نهادهای تأیید صلاحیت نهادها
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت
شماره حساب (های) بانکی 2175448010006 2175449004003
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه))-( پیام کوتاه) غیر الکترونیکی(سایر : مراجعه حضوری بازرس جهت ارزیابی)

1- تائید صلاحیت آزمایشگاههای همکار
2- تائید صلاحیت شرکتهای بازرسی
3- تائید صلاحیت شرکتهای گواهی دهنده
4- تائید صلاحیت شرکتهای آموزشی همکار
5- تائید صلاحیت کارشناسان استاندارد
6- تائید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی

• تعیین تعداد و محل های استقرار شعب ثبت نام و اخذ رای