پرش به محتوای اصلی

صدور مجوز انجام خدمات انبارداری و تخلیه و بارگیری

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور مجوز انجام خدمات انبارداری و تخلیه و بارگیری
آدرس وبگاه https://irica.ir
نام دستگاه اجرایی صدور مجوزهای گمرکی
نام دستگاه مادر گمرک جمهوری اسلامی ایران
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین نهادهای غیر دولتی, دستگاه های دولتی
رویداد خدمت سلامت, کسب و کار, سایر
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت, تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی


گمرک جمهوری اسلامی ایران به منظور ارتقاء كيفيت خدمات و كاهش حجم‌تصدي‌هاي دولت و هزينه‌هاي جاري نسبت به واگذاری مجوز انجام بخشی از خدمات گمرکی در بخش تصدی گری به شرکت های واجد شرط غیردولتی اقدام می نماید. در این راستا گمرک مربوطه نسبت به اخذ مدارک و انجام بررسی های لازم پیرامون شرکت یا شرکت های متقاضی اقدام نموده و مدارک لازم را به همراه نقطه نظرات آن گمرک به ستاد مرکزی (معاونت توسعه مدیریت و منابع) ارسال می نماید. سپس موارد مربوطه در جلسه کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی مطرح و توسط اعضاء محترم بررسی شده و نتیجه مصوبات اعم از تأیید، رد و یا نیاز به بررسی های بیشتر جهت اعلام و ابلاغ به شرکت های متقاضی به گمرک مربوطه اعلام می گردد.