پرش به محتوای اصلی

صدور مجوز ترخیص درصدی کالای نسیه

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور مجوز ترخیص درصدی کالای نسیه
آدرس وبگاه https://csw.irica.ir/
نام دستگاه اجرایی صدور مجوزهای گمرکی
نام دستگاه مادر گمرک جمهوری اسلامی ایران
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین فعالان اقتصادی, تجار, بازرگانان
رویداد خدمت کسب و کار, سایر
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت, تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

تودیع تعهد ذیحسابی وزارتخانه ها و موسسات دولتی با مسئولیت و هماهنگی ذیحساب و بالاترین مقام دستگاه اجرایی با مهلت مشخص جهت واریز حقوق گمرکی (ماده 6 قانون امور گمرکی)