پرش به محتوای اصلی

صدور مجوز تاسیس دفاتر مبادله مرسولات پستی خارجی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور مجوز تاسیس دفاتر مبادله مرسولات پستی خارجی
آدرس وبگاه https://irica.ir
نام دستگاه اجرایی صدور مجوزهای گمرکی
نام دستگاه مادر گمرک جمهوری اسلامی ایران
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین شرکت پست
رویداد خدمت کسب و کار, سایر
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت, تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

گمرك ايران ميتواند در صورت درخواست پست جمهوري اسلامي ايران تمام يا بخشي از وظايف مربوط به پذيرش مرسولات پستي به خارج از كشور را پس از احراز شرايط لازم با اعطاي نيابت به پست جمهوري اسلامي ايران براي مدت معيني واگذار نمايد. (ماده 84 قانون امور گمرکی)