پرش به محتوای اصلی

صدور پروانه کارگزاری گمرکی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور پروانه کارگزاری گمرکی
آدرس وبگاه http://irica.ir
نام دستگاه اجرایی صدور مجوزهای گمرکی
نام دستگاه مادر گمرک جمهوری اسلامی ایران
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین فعالان اقتصادی, تجار, بازرگانان, دانشجویان فارغ التحصیل
رویداد خدمت کسب و کار, سایر
نحوه شروع خدمت تشخیص دستگاه, تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

کارگزار گمرکي در گمرك به شخصي اطلاق ميشود كه تشريفات گمركي كالاي متعلق به اشخاص ديگر را به وكالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختيارات وكيل بايد به تفكيك در وكالتنامه رسمي كه توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرك ايران تنظيم ميشود، مشخص گردد. کارگزار گمرکي بايد پروانه مخصوص از گمرك ايران تحصيل نمايد كه اين پروانه براي ترخيص كالا از كليه گمركهاي كشور معتبر است. (ماده 128 قانون امور گمرکی)
گمرک ایران برای اشخاص متقاضی طی تشریفات قانونی، این پروانه را صادر می نماید.

G2C دولت به مردم