پرش به محتوای اصلی

صدورمجوز تمدید پروانه ورود موقت ماده 50یا 51 قانون امورگمرکی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدورمجوز تمدید پروانه ورود موقت ماده 50یا 51 قانون امورگمرکی
آدرس وبگاه https://csw.irica.ir/
نام دستگاه اجرایی صدور مجوزهای گمرکی
نام دستگاه مادر گمرک جمهوری اسلامی ایران
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین فعالان اقتصادی, تولید کنندگان
رویداد خدمت کسب و کار, سایر, سلامت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

در اجراي تبصره (1) ماده (51) قانون مهلت صدور محصولات به دست آمده از تاريخ صدور سند ترخيص كالاي وارده يك سال مي باشد. اين مهلت در مواردي كه دلايل موجه و قابل قبولي از طرف ذينفع به گمرك ارايه گردد براي گروه كالايي بهداشتي، آرايشي، دارويي، دخاني و مواد غذايي حداكثر تا يك سال ديگر و براي ساير گروههاي كالايي حداكثر تا دو سال ديگر قابل تمديد خواهد بود. در موارد استثناء با تأييد كار گروهي متشكل از نمايندگان تام‌الاختيار وزارتخانه ‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و گمرك ايران و اتاق ‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران با توجه به ضروريات تجاري قابل تمديد خواهد بود. (ماده 82 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی)