پرش به محتوای اصلی

صدور پروانه ترخیص نسیه سازمان های دولتی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور پروانه ترخیص نسیه سازمان های دولتی
آدرس وبگاه https://csw.irica.ir
نام دستگاه اجرایی صدور مجوزهای گمرکی
نام دستگاه مادر گمرک جمهوری اسلامی ایران
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین دستگاه های دولتی, سازمان ها
رویداد خدمت کسب و کار, سایر
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت, تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

ترخیص نسیه سازمان های دولتی به نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی کالاهای ترخیصی اطلاق می‌شود. بر اساس دستورالعمل های ابلاغی، گمرکات اجرایی موظفند نسبت به احراز سازمانهای دولتی معتبر اقدام کرده و نسبت به ترخیص کالا به نام سازمان دولتی مربوطه و متقاضی استفاده از تسهیلات نسیه با رعایت شرایط مقرر در دستورالعمل، مجوز نگهداری بخشی از کالای وارده و ترخیص مابقی کالا را صادر کند.
گمرکات اجرایی موظفند نسبت به احراز واحدهای تولیدی معتبر براساس پروانه بهره برداری اقدام کرده و نسبت به ترخیص مواد اولیه، ماشین آلات خط تولید و قطعات وارده به نام واحد مربوطه و صرفا با کارت بازرگانی واحد تولیدی متقاضی استفاده از تسهیلات نسیه با رعایت شرایط مقرر در دستورالعمل، مجوز نگهداری بخشی از کالای وارده را صادر کند.
همچنین تعیین و تشخیص واحدهای تولیدی معتبر و مواد اولیه و قطعات مورد نیاز در واحدهای تولیدی بر اساس پروانه بهره برداری صورت می پذیرد و حداکثر مهلت استفاده از این تسهیلات و نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی ۶ ماه است. ترخیص درصدی کالا صرفا جهت کالاهای وارداتی توسط واحدهای تولیدی که در خط تولید یا در محصول تولید شده در واحدهای مزبور مورد استفاده قرار می‌گیرد و راسا توسط واحدهای تولیدی مزبور وارد می شوند، تعلق می‌گیرد.