پرش به محتوای اصلی

صدور پروانه ورود قطعی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور پروانه ورود قطعی
آدرس وبگاه https://csw.irica.ir/ecl
نام دستگاه اجرایی صدور مجوزهای گمرکی
نام دستگاه مادر گمرک جمهوری اسلامی ایران
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین فعالان اقتصادی, تجار, بازرگانان
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

ورود قطعي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاهاي وارده براي استفاده در داخل قلمرو گمركي با پرداخت حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات و با انجام كليه تشريفات، ترخيص مي‌شود. (ماده 48 قانون امور گمرکی)