پرش به محتوای اصلی

انجام تشریفات گمرکی فروشگاههای آزاد

عنوان خدمات انجام تشریفات گمرکی فروشگاههای آزاد
آدرس وبگاه https://csw.irica.ir
نام دستگاه اجرایی انجام تشریفات گمرکی فروشگاههای آزاد
نام دستگاه مادر گمرک جمهوری اسلامی ایران
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت سلامت, کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

فروشگاههاي آزاد فروشگاههايي است كه توسط بخش غيردولتي تحت نظارت گمرك در فرودگاههاي بينالمللي و ساير فرودگاههايي كه پرواز خارجي دارند و بنادر و مبادي زميني داير میشوند و اجازه داده ميشود كه در آنها كالاهاي خارجي با معافيت از پرداخت حقوق ورودي و كالاهاي داخلي، به مسافرين ورودي يا خروجي يا خدمه وسايل نقليه ورودي و خروجي فروخته شود.
فروشگاههاي آزاد پس از كسب مجوز از گمرك و سازمانهاي ذيربط ايجاد میشود.

G2B دولت به کسب و کارها