پرش به محتوای اصلی

انجام تشریفات گمرکی برگشتی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات انجام تشریفات گمرکی برگشتی
آدرس وبگاه https://csw.irica.ir
نام دستگاه اجرایی انجام تشریفات گمرکی برگشتی
نام دستگاه مادر گمرک جمهوری اسلامی ایران
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین فعالان اقتصادی
رویداد خدمت سلامت, کسب و کار, سایر
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

ورود کالای صدور موقت شده را كالاي برگشتي می گویند.كه براي شركت در نمايشگاه و يا تعمير و يا تكميل به خارج از كشور ارسال و اينك در پايان مهلت صدور موقت به كشور برمي گردد