پرش به محتوای اصلی

انجام تشریفات گمرکی کالای همراه مسافری خروجی

عنوان خدمات انجام تشریفات گمرکی کالای همراه مسافری خروجی
آدرس وبگاه https://csw.irica.ir
نام دستگاه اجرایی انجام تشریفات گمرکی مسافری
نام دستگاه مادر گمرک جمهوری اسلامی ایران
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت سلامت, کسب و کار, سایر
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

منظور از مسافر در قانون امور گمرکی شخصي است كه با گذرنامه يا اجازه عبور يا برگ تردد از راههاي مجاز به قلمرو گمركي وارد يا از آنها خارج مي‏شود. اشخاص زير مسافر تلقی میگردند:
الف ـ شخص غيرمقيم ايران كه به طور موقت به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج مي‏شود.
ب ـ شخص مقيم ايران كه از قلمرو گمركي كشور خارج (مسافر خروجي) يا به آن وارد (مسافر ورودي) مي‏شود.
این خدمت شامل فرآیند ترخیص کالای همراه مسافر هنگام ورود به کشور می باشد بدین طریق که پس از ورود مسافر به کشور و تحویل بار از خط هواپیمایی به گمرک مراجعه نموده و انتخاب مسیر می نماید در صورتی که مسیر سبز (کالای همراه تا80 دلار و غیرتجاری)را انتخاب کند پایان تشریفات و خروج بار همراه مسافر .
در صورتی که مسافر مسیر قرمز را انتخاب نماید پس از ایکس ری و در صورت نیاز ارزیابی فیزیکی سه حالت ممکن است بوجود آید :1- کالای وی ترخیص می گردد .
2- کالای همراه جنبه تجاری داشته که از طریق تشریفات واردات کالا قابل ترخیص خواهد بود.3- ترانزیت موضوع ماده140آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی