پرش به محتوای اصلی

انجام تشریفات گمرکی ترانزیت خارجی کالا

عنوان خدمات انجام تشریفات گمرکی ترانزیت خارجی کالا
آدرس وبگاه https://csw.irica.ir
نام دستگاه اجرایی انجام تشریفات گمرکی ترانزیت کالا
نام دستگاه مادر گمرک جمهوری اسلامی ایران
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین فعالان اقتصادی
رویداد خدمت سایر, کسب و کار, سلامت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

ترانزیت کالا رویه گمرکی است که براساس آن کالایی به منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد و از گمرک مجاز دیگری، تحت نظارت گمرک خارج شود. این خدمت مربوط به انجام فرآیند ترانزیت خارجی کالا می باشد بدین طریق که ابتدا صاحب کالا اظهارنامه مربوطه به همراه اسکن اسناد را از طریق سامانه جامع امور گمرکی به نشانی www.epl.irica.ir برای گمرک ارسال می نماید سپس گمرک با استفاده از مدیریت ریسک اقدام بررسی اسناد و دریافت مجوزهای مقرراتی و قانونی کالا ، تودیع تضامین مربوطه و صدور پروانه ترانزیت گمرکی تشریفات مربوطه را انجام داده و کالا به مقصد مرز خروج ارسال می گردد.پس از خروج کالا از مرز مراتب به گمرک مبدا جهت تسویه تضامین اعلام می گردد.