پرش به محتوای اصلی

رسیدگی و پرداخت صورتحساب اسناد پزشکی موسسات درمانی طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات رسیدگی و پرداخت صورتحساب اسناد پزشکی موسسات درمانی طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت
آدرس وبگاه https://eservices.ihio.gov.ir/erx/
نام دستگاه اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین وزارت بهداشت
رویداد خدمت سلامت, بیمه
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت, فرا رسیدن زمان مشخص
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

در این سیستم اطلاعات کلیه نسخ موسسات طرف قرارداد با سازمان بصورت الکترونیک در سامانه پذیرش می شوند. سپس توسط کارشناسان رسیدگی به اسناد، بر اساس قوانین تعریف شده در سیستم مورد بررسی و رسیدگی قرر می گیرند. در نهایت پس از اعمال نظرات کارشناسی و کسورات جهت پرداخت به سیستم مالی ارسال می شوند.