پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات تدوين استانداردهاي فناوري اطلاعات
آدرس وبگاه http://nama.ito.gov.ir/web/guest/document-center
نام دستگاه اجرایی سازمان فناوری اطلاعات ایران
نام دستگاه مادر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نوع خدمت خدمت به کسب وکار (G2B)
مخاطبین سازمانها و شرکتهاي استفاده کننده از فناوري اطلاعات و ارائه دهندگان خدمات فناوري اطلاعات
مدارک لازم نیاز ندارد
قوانین و مقررات بالادستی قوانین سازمان ملی استاندارد ايران در تدوين استانداردها اقدام اول از راهبرد دوم سند افت
هزینه خدمت رايگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی

ارائه استانداردهاي تدوين شده توسط سازمان فناوري اطالعات ايران در حوزه فناوري اطلاعات