پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات تدوین استانداردهای فناوری اطلاعات
آدرس وبگاه http://www.ito.gov.ir/web/guest/other-sites
نام دستگاه اجرایی سازمان فناوری اطلاعات ایران
نام دستگاه مادر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نوع خدمت
مخاطبین سازمان‌ها و شرکت‌های استفاده کننده از فناوری اطلاعات و ارائه دهندگان خدمات فناوری اطلاعات
مدارک لازم نیاز ندارد
قوانین و مقررات بالادستی قوانین سازمان ملی استاندارد ایران در تدوین استانداردهااقدام دوم از راهبرد دوم سند افتا
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه))

سازمان‌ها و شرکت‌های استفاده کننده از فناوری اطلاعات و ارائه دهندگان خدمات فناوری اطلاعات

1- ارائه متن استانداردهای تدوین شده توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران