پرش به محتوای اصلی

رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و تعیین خسارات در حوزه محیط زیست

عنوان خدمات رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و تعیین خسارات در حوزه محیط زیست
آدرس وبگاه https://www.doe.ir/Portal/home/?961131/سامانه-رسیدگی-به-شکایات
نام دستگاه اجرایی رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و تعیین خسارات در حوزه محیط زیست
نام دستگاه مادر سازمان حفاظت محیط زیست
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت سلامت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مرتبط با تخریب و آلودگی های محیط زیست بهره برداری های غیر مجاز از تنوع زیستی و زیستگاهی مناطق کشور و تعیین خسارات در حوزه محیط زیست وفق قوانین و مقررات جاری کشور ( قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و قانون شکار و صید ، قانون جلوگیری از آلودگی دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی به مواد نفتی ( مصوب1389 ) و قانون هوای پاک)

G2B دولت به کسب و کارها