پرش به محتوای اصلی

پاسخ به استعلام های مرتبط با آلودگی های دریایی

عنوان خدمات پاسخ به استعلام های مرتبط با آلودگی های دریایی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی پاسخ به استعلامات محیط زیست
نام دستگاه مادر سازمان حفاظت محیط زیست
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت سلامت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

پاسخ به استعلام های مرتبط با آلودگی های دریایی بر اساس معیارها و شاخص های توسعه پایدار به منظور جلوگیری از الودگی و تخریب محیط زیست دریایی

G2B دولت به کسب و کارها