پرش به محتوای اصلی

پاسخ به استعلام مربوط به اسکراب شناورهای فرسوده و اسکراب یاردها ، تعمیرگاه های شناورها و...

عنوان خدمات پاسخ به استعلام مربوط به اسکراب شناورهای فرسوده و اسکراب یاردها ، تعمیرگاه های شناورها و...
آدرس وبگاه https://www.doe.ir/portal/home/
نام دستگاه اجرایی پاسخ به استعلامات محیط زیست
نام دستگاه مادر سازمان حفاظت محیط زیست
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

پاسخ به استعلام مربوط به اسکراب شناورهای فرسوده و اسکراب یاردها ، تعمیرگاه های شناورها و.. به منظور ساماندهی شناورهای رها شده، اسیب دیده و غیرقابل بهره برداری در سواحل کشور وفق مفاد کنوانسیون هنگ کنک

G2B دولت به کسب و کارها