پرش به محتوای اصلی

پاسخ به استعلام پرداخت خسارات ناشی از حمله جانوران آسیب رسان

عنوان خدمات پاسخ به استعلام پرداخت خسارات ناشی از حمله جانوران آسیب رسان
آدرس وبگاه https://www.doe.ir/portal/home/
نام دستگاه اجرایی پاسخ به استعلامات محیط زیست
نام دستگاه مادر سازمان حفاظت محیط زیست
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین مردم
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

پس از دریافت نمونه مشکوک آزمایشهای ژنتیکی به منظور شناسایی گونه از لحاظ وحشی و اهلی بودن انجام شده و نتایج به قوه قضائیه جهت صدور حکم متخلف اعلام می گردد