پرش به محتوای اصلی

صدور یا تمدید پروانه صید گونه های غیر شیلاتی

عنوان خدمات صدور یا تمدید پروانه صید گونه های غیر شیلاتی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی ارائه مجوزهای زیست محیطی دریایی
نام دستگاه مادر سازمان حفاظت محیط زیست
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

قرارداد یا نامه رسمی جهت معرفی متقاضی و سند برداشت نمونه، روش کار و زمانبندی اجرای طرح شامل مشخصات منطقه، مشخصات و بیولوژی گونه یا گروه گونه ای موردنظر، تعداد نمونه، دفعات برداشت ، محل های برداشت

G2B دولت به کسب و کارها