پرش به محتوای اصلی

صدور تاییدیه تخلیه آب توازن شناورها

عنوان خدمات صدور تاییدیه تخلیه آب توازن شناورها
آدرس وبگاه https://www.doe.ir/portal/home/
نام دستگاه اجرایی ارائه مجوزهای زیست محیطی دریایی
نام دستگاه مادر سازمان حفاظت محیط زیست
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین مردم
رویداد خدمت سلامت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

صدور مجوز تخلیه آب توازن شناورها وفق مفاد کنوانسیون مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی ها