پرش به محتوای اصلی

صدور تاییدیه احداث و بهره برداری از آب شیرین کن ها 

عنوان خدمات صدور تاییدیه احداث و بهره برداری از آب شیرین کن ها 
آدرس وبگاه https://www.doe.ir/portal/home/
نام دستگاه اجرایی ارائه مجوزهای زیست محیطی دریایی
نام دستگاه مادر سازمان حفاظت محیط زیست
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین مردم
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

صدور موافقت با احداث و بهره برداری از آب شیرین کن ها بر اساس معیارها و شاخص های توسعه پایدار به منظور جلوگیری از الودگی محیط زیست دریایی

G2G دولت به دولت