پرش به محتوای اصلی

صدور تاییدیه احداث اسکله ها، بنادر و دیگر تاسیسات، سازه ها و تسهیلات ساحلی و فراساحلی

عنوان خدمات صدور تاییدیه احداث اسکله ها، بنادر و دیگر تاسیسات، سازه ها و تسهیلات ساحلی و فراساحلی
آدرس وبگاه https://www.doe.ir/portal/home/
نام دستگاه اجرایی ارائه مجوزهای زیست محیطی دریایی
نام دستگاه مادر سازمان حفاظت محیط زیست
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

مجوز بهره برداری اسکله ها، بنادر و دیگر تاسیسات، سازه ها و تسهیلات ساحلی و فراساحلی بر اساس معیارها و شاخص های توسعه پایدار به منظور جلوگیری از الودگی محیط زیست دریایی