پرش به محتوای اصلی

صدور یا تمدید مجوز کاشت و پرورش مرجان ها

عنوان خدمات صدور یا تمدید مجوز کاشت و پرورش مرجان ها
آدرس وبگاه https://www.doe.ir/portal/home/
نام دستگاه اجرایی ارائه مجوزهای زیست محیطی دریایی
نام دستگاه مادر سازمان حفاظت محیط زیست
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین پزوهشکران
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

مدارک مورد نیاز:] پروپوزال، قرارداد انجام طرح، شرح خدمات، رزومه مجری و همکاران و الصاق گواهی ها ، سوابق کاشت یا مدارک تخصصی مرتبط، گزارش ارزیابی توان اکولوژیک، برنامه های زمانی و مکانی کاشت و روش انجام کاشت - نامه رسمی و ممهور دانشگاه یا دستگاه، استعلام استانی [