پرش به محتوای اصلی

صدور یا تمدید پروانه برداشت نمونه های دریایی

عنوان خدمات صدور یا تمدید پروانه برداشت نمونه های دریایی
آدرس وبگاه https://www.doe.ir/portal/home
نام دستگاه اجرایی ارائه مجوزهای زیست محیطی دریایی
نام دستگاه مادر سازمان حفاظت محیط زیست
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم, دانشجویان, پزوهشکران
رویداد خدمت سلامت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

قرارداد یا نامه رسمی جهت معرفی متقاضی و سند برداشت نمونه، روش کار و زمانبندی اجرای طرح شامل مشخصات منطقه، مشخصات گونه یا گروه گونه ای موردنظر، تعداد نمونه، دفعات برداشت ، محل های برداشت

G2B دولت به کسب و کارها