پرش به محتوای اصلی

صدور یا تمدید پروانه تکثیر و پرورش آبزیان در ساحل

عنوان خدمات صدور یا تمدید پروانه تکثیر و پرورش آبزیان در ساحل
آدرس وبگاه https://www.doe.ir/portal/home/
نام دستگاه اجرایی ارائه مجوزهای زیست محیطی دریایی
نام دستگاه مادر سازمان حفاظت محیط زیست
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

: صدور یا تمدید پروانه تکثیر و پرورش آبزیان در ساحل و قفس های دریایی به منظور حفاظت از تنوع زیستی( وفق مفاد کنوانسیون تنوع زیستی و قانون حفاظت از منابع آبزیان)

G2B دولت به کسب و کارها