پرش به محتوای اصلی

صدور تاییدیه برداشت شن و ماسه از سواحل

عنوان خدمات صدور تاییدیه برداشت شن و ماسه از سواحل
آدرس وبگاه https://www.doe.ir/portal/home/
نام دستگاه اجرایی ارائه مجوزهای زیست محیطی دریایی
نام دستگاه مادر سازمان حفاظت محیط زیست
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت سلامت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

ارائه تاییدیه برداشت شن و ماسه از سواحل بر اساس معیارها و شاخص های توسعه پایدار به منظور جلوگیری از تخریب محیط زیست دریایی

G2B دولت به کسب و کارها